Fysioterapeut

Syftet med fysioterapi är att främja och upprätthålla klientens fysiska, psykiska och sociala arbets- och funktionsförmåga.

Fysioterapeuten handleder och stöder klienten i att använda sina resurser optimalt för att bevara och främja rörelse- och funktionsförmågan i olika livssituationer.

Fysioterapeuten ger handledning åt klienten i närmiljön för att finna metoder så att klienten kan vara aktiv i hobby- och fritidsverksamhet.

Fysioterapeuten vägleder i anskaffandet av hjälpmedel och dess användning.

En del av fysioterapin kan utföras som vattenterapi. Variationsrika aktiva rörelsemönster i vattnet ger ökad styrka, kroppsuppfattning och kroppskontroll.

Fysioterapi med barn:
Fysioterapeuten tränar barn med olika funktionshinder. Terapin inleds med individuell bedömning av barnets motorik. Därefter uppgörs en terapiplan i samförstånd med vårdnadshavare. Genomförandet av terapin kan ske på mottagning men oftast i den miljö som barnet befinner sig i. Träningen sker då som hembesök hos dagvårdare, på daghem, i skola och utomhus.

Fysioterapi med ungdomar och vuxna:
Målsättningen är att fortsätta träna motoriska färdigheter för att bl.a. undvika belastningsskador i framtiden. Fysioterapeuten handleder klienten i träning av olika motoriska krävande aktiviteter. Detta för att inspirera och motivera klienten till en aktiv fritid.


Ergoterapeut, NDT, Bobath terapeut
Marina Strand
FO nummer: 1421353-3
Mobilelefon: +358405070938
E-mail: marina.strand@multi.fi
Adress: Kvarnbacksgatan 1 A 3 68600 Jakobstad
Fysioterapeut, NDT, Bobath terapeut
Vivan Nygård-Back
FO nummer: 1400563-8
Mobilelefon: +358500663968
E-mail: vivannback@hotmail.com
Adress: Keppovägen 357 66850 Jeppo